Proiecte

PROIECT PHARE/2005/017-553.04.02.02.01.106

TITLUL PROIECTULUI:

„MODEL ORGANIZATIONAL PENTRU PENSIUNILE AGROTURISTICE MONTANE”

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Crearea unui model organizational pentru pensiuni
agroturistice montane, bazat pe valorificarea superioara a resurselor umane.

OBIECTIVUL SPECIFIC

Imbunatatirea managementului si competentelor profesionale
ale angajatilor SC ROSID PROD SRL prin calificarea unui numar de 25 de angajati.

Implementarea si obtinerea certificarii sistemului de
management integrat HACCP (SR ISO 22000/2005) si de calitate (SREN ISO
9001/2001) prin subcontractarea unei firme specializate(QSCERT).

Modelul de buna
pracatica va fi diseminat direct (cel putin 40 administratori de pensiuni
turistice si agentii de turism prezenti la seminarul final), prin internet (
pagina dedicata pe website-ul propriu www.montanaslanic.ro), prin brosura de
promovare – „Model organizational pentru pensiunile agroturistice montane”( 1800
copii ) si  mass media (1 comunicat de presa publicat la finele
proiectului).

In acest scop aplicantul isi propune imbunatatirea
competentelor profesionale ale personalului propriu prin calificarea unui numar
de 19 angajati in meseriile de: bucatar-2, brutar-3, cofetar-patiser-2,
ospatar(chelener) in unitatile de alimentatie-12 si perfectionarea unui numar de
6 angajati cu studii postliceale si superioare in domeniul management
organizational si marketing turistic, iar la finalul cursurilor de calificare si
perfectionare se vor elibera diplome de absolvire de catre cei doi parteneri din proiect.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

LOCALIZARE:
Romania, Regiunea Nord-Est, Judetul Bacau, Localitatea Cerdac (3 km de statiunea
Slanic Moldova).

DURATA PROIECTULUI:

Durata proiectului este de 10 luni.

STRUCTURA CURSULUI:

Programul de calificare are o durata de 720 ore/cursant
(240 ore teorie si 480 ore practica) pentru cursantii cu studii medii.

Programul de perfectionare va avea o durata de 160
ore/cursant, 80 de ore dedicate cursului de management si 80 de ore dedicate
cursului de marketing turistic pentru cursantii cu studii post-liceale sau superioare.

Certificatele de calificare
vor fi eliberate de SC EVICOR SRL Onesti.

In paralel cu derularea programului de calificare si
pregatire, conducerea SC ROSID PROD SRL va face demersurile necesare in vederea
implementarii si obtinerii certificarii sistemului de management integrat HACCP
(SR ISO 22000/2005) si de calitate (SREN ISO 9001/2001) prin subcontractarea
unei firme specializate(QSCERT).